"Jestli my nejsme číslem jedna ... naši klienti jsou ! "


 

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady

 

Společníků společnosti

 

SHENKO´S s.r.o., IČ 25871978, Olomouc, Nová Ulice, Litovelská 117/6, PSČ 77900

 

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 23745,

svolavá  na 1.12.2017 v sídle společnosti Litovelská 117/6, Olomouc ve 14 hodin

řádnou valnou hromadu

 

 

Pořad jednání valné hromady:

 

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
  1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
  2. Návrh na schválení  roční účetní závěrky za rok 2016 a návrh rozdělení zisku
  3. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení výsledku hospodaření
  4. Projednání plnění rozpočtu na rok 2017
  5. Projednání a stanovení obchodních cílů na rok 2018
  6. Projednání firemní půjčky čili zadluženosti společnosti za rok 2014 včetně návrhu na řešení splátek
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Řádná účetní závěrka je společníkům k dispozici k nahlédnutí ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle společnosti každý pracovní den od 14.00 hod. do 17.00 hod, do doby konání valné hromady 1.12.2017.

 

 

V Olomouci dne 30.10.2017

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                    Světlana Mihulová

                                                                                                   Jednatel společnosti

 

 

  • letenky

Dostupné destinace

Radio jih