"Jestli my nejsme číslem jedna ... naši klienti jsou ! "


 

Základní informace

MĚNA, KURZY

Měna: Izraelský šekel (ILS)
Aktuální kurz: 1 ILS = 6.177 CZK

Geografie
Izrael je parlamentní zastupitelskou demokratickou republikou, nacházející se v jihozápadní Asii při pobřeží středozemního moře. Dále je ohraničen ze severu Libanonem, ze severovýchodu Sýrií, z východu Jordánskem a z jihozápadu Egyptem. Je jediným židovským státem na světě, avšak žijí tu i izraelští Araby, křesťané a další národnostní menšiny.
Kulturní perlou Izraele je bezpochyby město Jeruzalém. Izraelci Jeruzalém považují za své hlavní město, zatímco ostatní státy uznávají jako hlavní město spíše Tel Aviv – Jaffa. Izrael je zemí s rozmanitým reliéfem. Nachází se zde horské hřebeny (Galileje, Golan, Karmelu), Jordánské údolí, Mrtvé moře ale i Negevská poušť. Pro Izrael a Sinajský poloostrov jsou jedinečné erodované kráterovité útvary zvané machtešim.
Teplota vzduchu v Izraeli kolísá, zejména během zimy.Pobřežní města mají typicky středozemní klima – chladné deštivé zimy a dlouhá teplá léta.Největší řekou je tu řeka Jordán, která teče od hory Hermon přes Chulské údolí a Galilejské jezero do Mrtvého moře, které je nejníže položeným místem na Zemi.

 
Hlavní město:………………………………………….…………………………Jeruzalém

Rozloha (km2):………………………………………...…………………..…… 20 770 km²

Počet obyvatel:…………………………………………….…………………cca 7 459 900

Nejnižší místo:…………………………….…………………….…….Mrtvé moře – 408 m

Nejvyšší místo:…………………..….. hora Hermon na Golanských výšinách 2248 m n. m.

Vyhlášení nezávislosti:…………………..………………..…. 14. května 1948,– republika

Jazyky:…………………………………………........…….arabština (úřední j.), hebrejština

 

Historie Izraele
Území dnešní Izraele (starověký Kanaán) je původní vlastí Židů, v níž vytvořili vlastní stát. Po římsko-židovských válkách v 1. a 2. stol. n. l. byli Židé z Izraele násilně vytlačeni a žili v podmínkách diaspory. Vzpomínka na původní vlast však dále žila v židovském náboženství (judaismus) a v poutích do Svaté země, kde zůstaly malé skupiny věřících Židů. Území Izraele se zprvu kristianizovalo, později arabizovalo a islamizovalo. Nakonec součást osmanské říše, po jejíž porážce v 1. světové válce svěřeno britskému mandátu. Obrat přineslo židovské národní hnutí sionismus. Díky jeho úsilí byla 14. 5. 1948 obnovena židovská státnost a založen stát Izrael, což vedlo k palestinské válce. V jejím průběhu ze státu Izraele uprchla řada Arabů - Palestinců. Arabové, kteří zůstali ve státě Izrael, byli začleněni do izraelské společnosti. K další válce mezi Araby a Izraelem došlo v roce 1956 (v. t. Suezská válka). Po šestidenní válce 1967 obsadil Izrael jeruzalémské arabské Staré město, Sinaj, Gazu, Golanské výšiny a další území. K další, říjnové válce došlo v roce 1973. Porážky ve válečných konfliktech vedly k tomu, že Arabové postupně uznávali realitu státu Izrael. V roce 1978 uzavřeny Campdavidské smlouvy, které umožnily postupný přechod k mírovému soužití. 1979 dohoda o navrácení Sinajského poloostrova Egyptu za uznání státu Izrael (první z arabských států). Koncem roku 1987 vypukla na obsazených arabských územích povstání arabského obyvatelstva státu Izrael. V roce 1993 byla  podepsána dohoda o omezené palestinské autonomii v pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu.

Zastupitelství a podmínky vstupu do Izraele – víza

Velvyslanectví České republiky v Izraeli

23 Zeitlin Steet, 61664 Tel Aviv
P.O.Box 16361

 
Velvyslanectví Izraele v České republice

Badeniho 2, Praha 7, 170 06

Tel.:  00420-233 097 500

Email: prague@mfa.gov.il

 
Vízum se nevyžaduje, pakliže pobyt nepřesáhne tři měsíce a je nevýdělečné povahy. Pro krátkodobé turistické pobyty není tedy potřeba vízum. Víza pro ostatní účely (krátkodobé výdělečné a dlouhodobé) jsou nutná a informace lze získat na Velvyslanectví Izraele v Praze.

Celní a devizové podmínky

Bez cla a bez povinnosti přihlásit je do Izraele možno dovézt: věci osobní potřeby, 1 l lihovin a 2 l vína na osobu, 250 ks cigaret na osobu, dary nepřesahující hodnotu 150 USD. Deklarovat je třeba: videokamery, videa, osobní počítače apod.

Uvedené věci propustí celnice do záznamního oběhu po složení zálohy na clo pro případ, že by věci nebyly vyvezeny. Záloha se vrací při vývozu.. Starožitnosti lze vyvážet jen na základě povolení Úřadu pro starožitnosti. Za starožitnosti se považují předměty zhotovené před r. 1700.

Domácí zvířata (kočky, psy) je možno dovážet pokud jsou alespoň 4 měsíce stará. Musí mít platné veterinární potvrzení o zdravotním stavu a potvrzení o očkování proti vzteklině.


Měna

Měnou státu Izrael je izraelský nový šekel (NIS). Izraelská měna není volně směnitelná, při odjezdu lze na jinou, volně směnitelnou měnu, převést maximálně 500 NIS. V případě, že směňujete peníze v Izraeli, byste si měli nechat vystavit potvrzení o nákupu měny. S tímto potvrzením od banky lze zpětně směnit částku do výše 5000 USD.


Náboženství a chování

76 % obyvatel tvoří Židé, Muslimové představují s 16,2 % izraelské populace největší náboženskou menšinu. Izraelští Arabové, kteří představují 19 % populace, tomuto číslu významně přispívají, jelikož více než čtyři pětiny (82,6 %) jich jsou muslimové, dále je 8,8 % z nich křesťanů a 8,4 % Drúzů


Jazyk

Hlavním jazykem je hebrejština a hovoří jí většina populace. Arabsky hovoří izraelští Arabové a Židé, kteří do Izraele imigrovali z arabských zemí. Většina Izraelců komunikuje i v angličtině. Kvůli množství imigrantů lze na ulici slyšet i ruštinu.


Očkování a lékař

Izraelské zdravotnictví je na světové špičce a může se směle měřit se západními zařízeními. Rubem tohoto faktu je skutečnost, že tamější zdravotnictví je velmi drahé. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá s Izraelem uzavřenou smlouvu o poskytování bezplatné zdravotní péče, je namístě sjednat si před cestou do Izraele cestovní pojištění.

Pro vstup do Izraele není potřeba žádné očkování, izraelská strana zase nevyžaduje žádné zdravotní potvrzení. Je zde třeba dbát na zvýšenou hygienu, na omývání ovoce a zeleniny apod.v oda z vodovodu je naprosto nezávadná a pitná.


Doprava

Po Izraeli můžete cestovat autem, autobusem a železnicí. Vnitrostátní doprava není nijak komplikovaná nebo náročná, především rozloha Izraele je zhruba 4x menší než České republiky. Navíc Izrael je víceméně země západního střihu, komfort cestování je tedy obdobný evropským standardům.


Strava a nápoje

Středomořská země nabízí barevnou paletu stravování. Lze zde nalézt orientální kuchyni a vlivy všech pobřežních národů, prakticky se dá říct, že zde neexistuje žádná "národní kuchyně". Způsoby, jakými se tu člověk může najíst, jsou neomezené.

Velmi ceněná jsou izraelská vína. Jedná se o národní pýchu a vývozní artikl a některé druhy jsou k nalezení v nejdražších světových restauracích


Nákupy

Je třeba si v Izraeli uvědomit, že neděle je normální pracovní den na rozdíl od křesťanských zemích. Pro zákazníky jsou tedy židovské obchody otevřené v pátek, arabské trhy v sobotu a oba v neděli. Obchody sídlící v hotelech jsou zpravidla otevřeny každý den a do půlnoci. Dobře se nakupuje ve větších obchodech sídlících ve velkých městech nebo v supermarketech. Neměli by jste si nechat ujít nákupy na tržnicích v Jeruzalémě. Smlouvaní je zde formou kultury a obchodníci s tím počítají. Nejlépe se nakupuje ve večerních hodinách, kdy prodejci začínají své stánky zavírat a snaží se toho co nejvíce prodat. Dejte si však pozor na koupi se starožitnostmi. Ty jsou totiž zakázány vyvážet ze země


Co na sebe

Pro oblečení turistů nejsou žádné restrikce, jen pří návštěvě svatých míst v Jeruzalémě či jinde nejsou vhodné šortky a dámy musí mít zahalená ramena. V místním klimatu doporučujeme používání především přírodních materiálů (bavlna apod.) a pokrývku hlavy i kosmetiku chránící před sluncem.


Časový posun

Časový posun je v Izraeli  o 1 hodinu více oproti České republice.


Elektrické napětí

220V


Doporučujeme

První dny v Izraeli se nevystavujte slunečnímu záření více než 15 minut a používejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem. Používejte brýle s UV filtrem. Dbejte na hygienu. Nepijte chladnou vodu, protože Váš organismus lépe udrží vlažnou vodu a Váš žaludek se nebude podchlazovat. Ovoce a zeleninu, kterou si sami zakoupíte si pečlivě omyjte. Při střevních potížích dodržujte pitný režim, nehladovte, nepijte alkoholické nápoje a kontaktujte našeho delegáta.


Hodnocení hotelů

Naše cestovní kancelář uvádí u každého hotelu v nabídce hodnocení naší cestovní kanceláře, které se však nemusí vždy shodovat s hodnocením hostitelské země. Srdečně Vám přejeme, aby Vám tyto informace co nejvíce pomohly při výběru hotelu, který bude co nejvíce vyhovovat Vašim požadavkům.


Spropitné - servisní poplatek

Spropitné je více povinnosti a je naprosto běžné v arabských zemích za poskytnuté služby spropitné zaplatit. Není neobvyklé, že ochota poskytnout spropitné se následně odrazí na kvalitě obdržených služeb. Pracovníci restaurací mají obvykle velmi malé příjmy a spropitné tvoří jejich největší část platu.


Klimatické podmínky

Izrael se nachází mezi mírným a tropickým pásmem, což je charakterizováno jako subtropické podnebí. V severní části a na pobřeží je středomořské klima, které se vyznačuje horkými a suchými léty a chladnými a deštivými zimami. V jižní a východní části Izraele je klima spíše suché.

S dešťovými přeháňkami se můžete setkat od října do začátku května a od prosince do února. Srážky se značně liší dle regiónů. Nejvíce srážek bylo naměřeno v severní a střední části země a nejméně v jižní. Co se týče sněhu, tak ten můžete vidět pouze v nejsevernější části Golanských výšin a to především na vrcholku hory Hermon, která je pokryta od prosince do března.


Co je zakázáno

Do Izraele je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. Kromě toho zvláště drogy (i ve velmi malém množství) jsou velmi pozorně sledovanou položkou. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti.

Řadit dle:
123
30 položek, 3 stránky

Izrael, Jerusalém, Jerusalém

Víkend v Izraeli - Shalom Israel ***

Ubytování Hotely odpovídající standardu **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (3 noci). Pokoje: všude dvoulůžkové pokoje (s možno...

cena od: 14 990.00 Kč

Izrael, Izrael a Palestina, Izrael a Palestina

To nejlepší z Izraele

leteckou přepravu Bratislava – Eilat – Bratislava, letištní taxy a palivové příplatky (v ceně letenky je přeprava 1 x příruční zavazadlo do 10 kg o ro...

cena od: 17 203.00 Kč

Izrael, Rudé moře, Eilat

Comfort Hotel Eilat ***

Poloha Komorní hotel Comfort Hotel Eilat se nachází jen 3 minuty chůze od centra města Ejlat a cca 10 minut chůze od nábřežní promenády. Letiště Eil...

cena od: 17 513.00 Kč

Izrael, Rudé moře, Eilat

C-Hotel Eilat ***

Poloha C-Hotel Eilat je zařízen v městském stylu. Nachází se v centru města Eilat, v blízkosti pobřežní promenády sdružující četné obchody, restaurac...

cena od: 17 686.00 Kč

Izrael, Mrtvé moře, Tel Aviv

Izrael nejen pro poutníky ***

Hotely odpovídající standardu **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (7 nocí). Pokoje: všude dvoulůžkové pokoje (s možností přistýlky),...

cena od: 20 254.00 Kč

Izrael, Rudé moře, Eilat

BE Club Hotel ***

Poloha Moderní hotel BE Club Hotel byl zrenovován v roce 2016. Nachází se v srdci Ejlatu, nedaleko nábřežní promenády, která seskupuje četné obchody ...

cena od: 20 427.00 Kč

Izrael, Jerusalém, Jerusalém

Izraelské wellness ***

Ubytování Hotely odpovídající standardu **/*** podle hodnocení organizátora (dle programu) - (7 nocí: 3 noci během poznávací části a 4 noci během ...

cena od: 20 738.00 Kč

Izrael, Rudé moře, Eilat

Soleil Boutique Eilat ****

Poloha Moderní butikový hotel Soleil Boutique Eilat se nachází v srdci Ejlatu, nedaleko nábřežní promenády, která seskupuje četné obchody a restaurac...

cena od: 22 570.00 Kč

Izrael, Rudé moře, Eilat

Leonardo Royal Resort ****

Poloha Hotel Leonardo Royal Resort udržovaný v moderním stylu. Čtyřpatrová budova (zrenovovaná v roce 2009) s ​​prostorným nádvořím a malou zahradou...

Izrael, Rudé moře, Eilat

U Sunrise Eilat (Ex. Magic Sunrise Eilat) ****

Poloha Hotel U Sunrise Eilat (Ex. Magic Sunrise Eilat) se nachází v klidném prostředí na okraji Ejlatu, cca 1,5 km od centra města a hlavní promenády...

123
30 položek, 3 stránky
  • letenky

Dostupné destinace

Radio jih