Egypt je země faraónů, pyramid, země životodárné řeky Nil, krásného Rudého moře plného korálových útesů, rozkládající se mezi Středozemním a Rudým mořem na pomezí Afriky a Asie. Země, kde díky úrodným záplavám řeky Nil (druhá nejdelší řeka na světě, 6671 km) vznikla jedna z nejstarších civilizací na světě, kde dnes žije jen v Káhiře více jak 18 miliónů obyvatel z celkových 70. Většinu území Egypta tvoří poušť. Kromě okolí Nilu, kde žije nejvíce obyvatel, vznikla mnohá přímořská letoviska, která lákají své návštěvníky novými hotely, skvělými službami a především krásným koupáním.

Egyptská arabská republika se rozkládá v severovýchodní Africe u pobřeží Středozemního a Rudého moře a na Sinajském poloostrově. Značnou část území zaujímají pouště Sahara a Libyjská poušť s pánvemi a oázami, na jihozápadě s horskými masivy. Východně od údolí Nilu se pak nachází Arabská poušť, která je při pobřeží Rudého moře skalnatá a hornatá, podobně jako Sinajský poloostrov. Ve vnitrozemí je podnebí subtropické s velkými výkyvy teplot, na severním pobřeží kontinentální. Jediným stálým tokem je řeka Nil, řada dalších údolí obsahuje vodu jen v období dešťů. Pouště jsou bez rostlinstva, místy křovinaté nebo travnaté, podél Nilu roste subtropické rostlinstvo. K nejpřitažlivějším pamětihodnostem patří pyramidy a Sfinga.

Podle starodávného rčení je Egypt darem Nilu. Jeho úrodné náplavy umožnily vznik jedné z nejstarších civilizací světa a také největší koncentraci obyvatel na světě. Stavba Suezského průplavu v letech 1859−1869, spojující Středozemní moře s Indickým oceánem, výrazně umocnila strategickou polohu Egypta.

Hlavní město: Káhira (Al-Qahirah)
Rozloha (km2): 1 000 450
Počet obyvatel: cca 70 000 000
Nejnižší místo: Qattara – propadlina – 133 0
Nejvyšší místo: Mount Catherine 2 629 m
Vyhlášení nezávislosti: 1953 – republika
Jazyky: arabština (úřední j.), angličtina a francouzština

Historie Egypta

Egypt se může pyšnit jednou z nejstarších civilizací na světě. Dnes má svou vlastní kulturu, kterou vybudovalo velké množství faraónů, kteří rozdělili Egypt na horní a dolní. Dobu rozkvětu Egypta rozdělují historikové na Starou, Střední říši a Pozdní období. Od roku 30 př. n. l. se Egypt stal římskou provincií. Roku 642 n. l. vnutili zemi arabští dobyvatelé arabštinu a islám. Roku 1517 dostali zemi pod kontrolu osmanští Turci a Egypt začal pomalu hospodářsky a kulturně upadat. Po krátké francouzské okupaci na přelomu 18. a 19. století přešla moc na osmanského místokrále z Albánie Mohammeda Aliho, který zemi zadlužil u Británie a ta v roce 1882 převzala kontrolu nad zemí i Suezským průplavem. Egypt se stal roku 1914 britským protektorátem, v roce 1922 získal formální nezávislost a stal se konstituční monarchií. Egypt prožíval značný historický boom, vystavěl Asuánskou přehradu, v roce 1967 ztratil Sinajský poloostrov v šestidenní válce s Izraelem.

 

Celní a devizové podmínky
Je zakázán dovoz potravin, více než 1l alkoholu na osobu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je striktně zakázán vývoz památek, korálů, mušlí a zlata v nezpracované podobě. Postihy za přechovávání a prodej drog se pohybují řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být až trest smrti. Mnoho léků a podpůrných prostředků podléhá přísnému režimu kontroly, zejména pokud jde o jejich vývoz z Egypta.

 
Měna

Měna je egyptská libra (EGP) = 100 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství, avšak EGP pouze 1000 egyptských liber. 1Eur=7LE=4,50 Kč.

V hotelích a v „kamenných“ obchodech lze platit cestovními šeky, eurošeky i platebními kartami. Na výletních a Nilských lodích, tržištích, vč. fakultativních výletů se platí pouze hotově. Proto Vám doporučujeme si sebou do Egypta vzít větší hotovost v USD nebo EUR. Peníze lze měnit v hotelech, směnárnách nebo bance bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od neděle do čtvrtka od 8:30 do 14:00 hodin.

 
Náboženství a chování

Hlavním náboženstvím je Islám, který vyznává přibližně 90% obyvatel, menšina obyvatelstva vyznává náboženství koptské a židovské. Muslimové věří v jednoho boha, v překladu Alláha. 

Jazyk

Úředním jazykem je arabština. Domluvíte se však i anglicky, rusky, francouzsky a v některých obchodech se akceptuje i němčina. Vzhledem k tomu, že je Egypt velice oblíbenou destinací českých turistů, můžete se setkat s tím, že v turistických oblastech Vám místní obyvatelé budou trošku rozumět i česky. 

Očkování a lékař

Očkování není povinné ani nutné. Cizincům jsou v EAR doporučovány služby soukromých nemocnic, které jsou sice stále podstatně nákladnější, avšak péče a služby jsou na mnohem vyšší úrovni než ve státních zařízeních. Zacházení s pacienty je na soukromých klinikách lépe organizované a je rovněž zajištěna pooperační péče mnohem vyššího standardu než ve státních nemocnicích. 

Doprava

Po Egyptě funguje autobusová doprava klimatizovanými autobusy, v Káhiře lze ale také využít podzemní dráhu − metro, kterým se cestuje rychle a bezpečně. Hojně jsou rozšířeny i půjčovny automobilů, kde lze po předložení řidičského oprávnění a po vyřízení dalších formalit zapůjčit automobil.
Klienti CK Shenko´s jsou přepravováni klimatizovanými autobusy a minibusy. Vzdálenosti: Káhira − Ain El Soukhna cca 120 km, Hurghada − Káhira cca 500 km, Hurghada − Luxor cca 280 km, Hurghada − Asuan cca 450 km.

 

Strava a nápoje

Podobně jako u hotelů se ceny v restauračních zařízeních liší v závislosti na jejich kvalitě. Obecně však lze říci, že ceny jídel v restauracích nedosahují cenové hladiny obvyklé ve světě. Turisté se nejčastěji stravují v husté síti bister a restaurací, kde cena jídla pro čtyři osoby nepřesáhne 20 USD. Je třeba vždy klást důraz na hygienickou úroveň stravovacího zařízení. V této souvislosti je nezbytné upozornit, že pro evropského strávníka je nevhodná konzumace ovoce a zeleniny, které nelze bezpečně omýt, nebo tepelně nezpracované zeleniny. Nedoporučujeme konzumovat pouličně prodávané, nebalené zmrzliny a vody z veřejného vodovodního řádu. U stravování All inclusive systému v hotelech upozorňujeme klienty, že standardně jsou nápoje servírovány po skleničkách (mohou být i plastové), ne v celých balených lahvích. Nápoje balené, čerstvé džusy, speciální káva, minibar na pokoji a pokojový servis jsou za příplatek, pokud není uvedeno konkrétně u daného popisu hotelu jinak. 

 

Střevní obtíže

Střevní obtíže jsou hlavně způsobeny v Egyptě změnou klimatických podmínek, změnou struktury a množství přijímané stravy, pitím přechlazených nápojů, střídáním teplého a studeného prostředí - klimatizace a až v poslední řadě jsou obtíže způsobeny infekcí. Při střevních potížích kontaktujte svého delegáta a lékaře v místě pobytu. Na střevní potíže se v Egyptě užívá Antinal. Neužívejte žádné léky preventivně před vznikem obtíží, může docházet k opačnému účinku. 

Nákupy

Nakupovat lze buď v supermarketech nebo na tržištích. K těm neodmyslitelně patří pověstné smlouvání. Obchůdky se suvenýry, pohlednicemi, potravinami se otevírají okolo 9. hodiny ráno a provozní doba je dlouho do noci. Oblíbenými suvenýry jsou květinové vázy , dekorativní kazety a sošky z alabastru, tradiční dlouhý volný svrchní egyptský oděv galabea, zlato a stříbro prodávané na váhu, kabelky a tašky, tkané tapiserie a výrobky ze dřeva, které v Egyptě dosahují opravdu vysoké kvality. Při nákupu zlata a papyrusu dávejte pozor na padělky. Doporučujeme konzultaci s naším delegátem. 

Co na sebe

Při návštěvě Egypta v letních měsících vyžaduje podnebí lehké bavlněné oblečení, klobouk se širokou střechou a sluneční brýle. V zimě může být v noci překvapivé chladno, přibalte si proto teplé svetry nebo plášť. Pro večery v poušti je nutné teplé oblečení po celý rok. Pamatujte, že některé hotely a restaurace vyžadují, aby pánové měli na sobě sako a dlouhé kalhoty. Do mešity není povolen vstup v krátkých kalhotách ani mužům, ani ženám. Ženy by na sobě měly mít delší šaty s rukávy, pánové dlouhé kalhoty a sportovní košili. Plánujete-li cestu na horu Sinaj, vezměte si pevné boty a velmi teplé oblečení. 

Časový posun
Časový posun je v Egyptě o 1 hodinu více oproti České republice. 

Elektrické napětí
220V 

Doporučujeme

První dny v Egyptě se nevystavujte slunečnímu záření více než 15 minut a používejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem. Používejte brýle s UV filtrem. Dbejte na hygienu. Pijte pouze kupovanou balenou vodu. Nepijte chladnou vodu, protože Váš organismus lépe udrží vlažnou vodu a Váš žaludek se nebude podchlazovat. Ovoce a zeleninu, kterou si sami zakoupíte si pečlivě omyjte. Při střevních potížích doporučujeme zakoupit lék Antinal, dodržujte pitný režim, nehladovte, nepijte alkoholické nápoje a kontaktujte našeho delegáta. 

Hodnocení hotelů

Naše cestovní kancelář uvádí u každého hotelu v nabídce hodnocení naší cestovní kanceláře, které se však nemusí vždy shodovat s hodnocením hostitelské země. Srdečně Vám přejeme, aby Vám tyto informace co nejvíce pomohly při výběru hotelu, který bude co nejvíce vyhovovat Vašim požadavkům. 

Spropitné - servisní poplatek

Spropitné „bakšišné“ je více méně povinností a je naprosto běžné v arabských zemích za poskytnuté služby spropitné zaplatit. Není neobvyklé, že ochota poskytnout spropitné se následně odrazí na kvalitě obdržených služeb. 
Servisní poplatek je určen pro zkvalitnění služeb především v hotelech, kde probíhá nekontrolovaný výběr tzv. bakšišného pracovníky hotelu bez odezvy na kvalitu celkových služeb poskytnutých hotely našim klientům. Poplatek je vybírán v den Vašeho příletu do Egyptu a následně bude předán managementu hotelu, který je odpovědný za celkové služby a může řešit Vaše stížnosti. V případě, že poplatek uhradíte neplatíte nikomu již žádné bakšišné. V případě, že nejste se službami personálu spokojeni, popř. po Vás někdo neomaleným způsobem bakšišné vymáhá, obraťte se na svého delegáta, který prostřednictvím partnerské CK zajistí nápravu v hotelu.

 
dospělá osoba
dítě 3-12 let
1 týden
10 EUR
15 USD
5 EUR
7USD
více jak týden
15 EUR
23 USD
7 EUR
11 USD


Servisní poplatek je nepovinný, avšak doporučujeme ho uhradit. Na částku, kterou zaplatíte, samozřejmě obdržíte na vyžádání doklad od naší partnerské společnosti ihned po zaplacení.


Klimatické podmínky
V Egyptě je velmi příjemné klima od října do konce června, naopak v letních měsících (červenec až první polovina září) teploty vystupují na 40°C, v jižních oblastech až na 50°C. 

 

Co je zakázáno

Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. Kromě toho zvláště drogy (i ve velmi malém množství) jsou velmi pozorně sledovanou položkou. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti.