Komplexní cestovní pojištění do zahraničí i v tuzemsku


 

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění - doplatek k ceně zájezdu:

Nepovinným doplatkem k našim zájezdům je komplexní cestovní pojištění pro děti a dospělé osoby bez omezení věku v zahraničí, které kryje:

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem

3.000.000,-Kč
Pojištění léčebných výloh
3.000.000,-Kč

Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem

3.000.000,-Kč

Pojištění doplňkových asistenčních služeb s max. plněním do:

Zachraňovací náklady

500.000,- Kč

Náklady na vyslání opatrovníka

60.000,- Kč

Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

60.000,- Kč

Náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku

60.000,- Kč

Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

60.000,- Kč

Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

60.000,- Kč

Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu

60.000,- Kč

Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

60.000,- Kč

Náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5.000,- Kč

Náklady vzniklé zpožděním letu

5.000,- Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150.000,-Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10%)

300.000,-Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den)

300,- Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby

1.000.000,-Kč

Pojištění zavazadel – celkový limit plnění

15.000,-Kč

Připojištění zavazadel – jedna věc max.

5.000,- Kč

Pojištění storna zájezdu - 80 % ze storno poplatků, max. plnění

15.000,-Kč
Pojištění nevyužité dovolené
15.000,- Kč

Pojištění se vztahuje na osoby bez omezení věku. K dispozici je Vám také NON STOP asistenční služba europ assistance na tel. 420 296 333 696, která Vám pomůže v naléhavých případech.

Cena pojištění - doplatek:

Země EU, Turecko, Egypt, Izrael: 35,-Kč/den.

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně katalogových zájezdů ani jiných vyhlašovaných nabídkách pořadatele zájezdu.

 

Všeobecné smluvní podmínky cestovního pojištění:

UCZ/Ces/16

Smluvním ujednáním

Formuláře pro ohlášení pojistných událostí:

Pro léčebné výlohy, odpovědnost a zavazadla:
https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_CP.pdf

Pro úrazové pojištění:
https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_UP.pdf

Pro storno zájezdu nebo služeb:
https://www.travsupsys.sk/download/PU_Uniqa_ST.pdf

 

  • letenky

Dostupné destinace

Radio jih